Uslovi korišćenja

Na uslove poslovanja primenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o obligacionim odnosima kao i ostali važeći propisi Republike Srbije.

Pre započinjanja procesa kupovine preko internet sajta www.babyplaza.rs, potrebno je pažljivo pročitati „Uslove korišćenja“, i upoznati se sa pravima i obavezama. Ovu internet stranicu uređuje Nikola Simonović PR Baby Plaza. sa sedištem na adresi Mokroluška 126A, 11000 Beograd, matični broj: 63987581, PIB: 109177752.

Baby Plaza. zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.
Ovi Uslovi korišćenja propisuju uslove i pravila koji se odnose i na korišćenje internet sajta od strane Kupaca.

Garancija kvaliteta